INVESTORS

AKTUALNOŚCI

2019.05.23

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Orphée SA w Plan-les-Ouates, chemin du Champ-des-Filles 19, Szwajcaria.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  2. Formularz pełnomocnictwa (wersja polska)
  3. Formularz pełnomocnictwa (wersja angielska)
  4. CV Członków Rady Dyrektorów

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Struktura akcjonariatu (01.12.2017)

 

Wyszczególnienie Ilość akcji
% kapitału
Ilość głosów % głosów
PZ Cormay SA 30 731 308 79,60% 30 731 308 79,60%
Orphee SA 3 859 118 10,00% 3 859 118 10,00%
Pozostali 4 018 074 10,40% 4 018 074 10,40%
Total 38 608 500
100,00% 38 608 500 100,00%